Vérvonalak SzInT Anyai és Apai ágak oldása Tréning nap tapasztalatai

Vérvonalak Állítása nap tapasztalatai dióhéjban

Február 22-én 5 állítást végeztünk, melyek között voltak szövevényesebbek és könnyebben oldódók is, nagyobb volumenű egész generációra kiható oldások is:


Agresszióból pozitív támogató erő

Az agresszió mögötti okfeltárással kezdtük az első állításban, mely mögött többszörös gyermek-vesztés állt a család több generációjában. A gyermekek halála bár nem volt titokként kezelt, mégis feldolgozatlansága és többszöri visszatérése, nagy száma miatt a család egészének tudatalattijában ott bujkáló, kitörésre váró vulkánként volt jelen. Állítónk gyakran tapasztalta meg elfojtását, majd agresszióként való kitörése kapcsán a bűntudatot. A lappangó, visszafojtott feszültség, a fájdalomra való koncentrálás, az abban való megrekedés több ízben okozta a megszületett gyermekek iránti figyelmetlenséget. Az állító édesanyjának bekebelező hozzáállása gyermeke iránt, a meg nem született gyermekek hiányára adott reakcióként volt jelen. A gyermekvesztések és a szülők közötti konfliktusok elrendezése, az agresszió elérhető  erővé alakítása átrendezte a családi információs mintát. Az állító három gyermeke megtalálta helyét a családban, az állító korábban a családból kizáródott öccse visszakerült a családba; s az elhalt gyermekek miatt kialakult tehetetlen fájdalom oldása visszahozta az elvesztett gyermekeket és közelebb engedte a megszületetteket.

“A férfinek jár a vagyon  születési jogán”

Másodikként egy pénz-bőség blokknak eredtünk a nyomába, ahol  a férfi és női egyenrangúság tisztázása, a többszöri vagyon-fosztás és vagyon vesztés blokkjainak feloldása közben egy elvesztett fiú gyermeket kellett visszahoznunk a családba.

“A békét és a szabadságot választom mindannyiunk számára”

A harmadik oldásnál az öngátlásnak kerestük okait, mely mögött több generáció érintettségét találtuk meg. A zsidó üldözés okozta rettegés, a koncentrációs táborban lelt halálok  a tanult tehetetlenség, erőtlenség mintáját oldottuk fel az agresszorokkal, megfélemlítőkkel szemben. Az erőt rehabilitáltuk, hogy az erővel való visszaélés családi tapasztalata miatti erő-megtagadás helyett az erő pozitív teremtő erőként ismét elérhetővé váljon az állító és családja számára. A továbblépéshez választott úton az állító családja nevében megbocsátott az ellenük vétkezőknek, ezzel feloldozást adva önmagát, családjának és a tetteseknek évtizedes összekötöttségük, az áldozat és bűnös, az erővel való visszaélés és a tanult tehetetlenség mintái alól.

“A vénuszi nőiséget és az anyai minőséget egyaránt megélhetem”

A negyedik oldásban a nőiség és a megélhető női minőségek álltak az állítás fókuszában. A gyermekszülésben bekövetkezett dédanyai halál a nagymamától kezdve blokkolta az anyaság megélésének képességét. Az anyaság megengedése helyett a nőiség vénuszi minősége vált mentsvárrá. A nagymama első gyermeke záródott ki érzelmileg a családból, s a nagymama érzelmi bénultsága a párkapcsolata megromlásához vezetett. A családi mintázatba a gyermek születése traumát hoz, mely az állító születésekor két személy halálával járt együtt.  Az állító végül nőiségében integrálta az anyaság fizikai megélésének lehetőségét és képességét (meghalt dédmama oldásával), az anyaság érzelmi melegségét a nagymama nevelőanyjától, illetve a vénuszi nőiséget, mint támaszt és mentsvárat a nagymamától.

Amikor egy gyilkos válik energetikailag “családtaggá

Az ötödik állításunkban az áldozatiság-bűntudat történetének jártunk utána, ahol egy ÁVÓ-s tettest és az általa megölt nagyapának ügyét kellett rendeznünk. A tettes feloldozása, az áldozat megbékélése, a kettejük kapcsolatának rendezése nyomán, a családban nem kell immár szükségszerűen megélnie senkinek az alárendeltség, tehetetlenség és áldozatiság mintáját, s nem kell állandóan  a hirtelen, váratlan és szörnyű dolog bekövetkeztére (mint a nagyapa esetében a gyilkos támadás) készülni tudat alatt.

About Nikoletta

Pozsgai Nikoletta Katalin, női önmegvalósítás specialista. Karrier-és életvezetési tanácsadóként, kineziológusként segítem elsősorban azokat a nőket, akik számára fontos a személyes önkiteljesedésük, a női értékek és a női lét csodáinak tudatosítása. Hivatásom célja, hogy a nők saját, generációs és kollektív mintázataik fájdalmait átalakítsák, a hitükbe és a szív bölcsességébe visszatérve a nőiségük virágát kibontva harmóniát hozhassanak a világba.