MéhNővér Képzés: Női Körvezető, SzertartásVezető, Női Tanító, Papnő, Nőiség Gyógyító egyben

méh erő kör

MéhNővér Képzés

Következő Évfolyam Indul: 2019. november 8.

Első 2  alkalom hosszabb!!! péntek 15:00-20:00, szombat-vasárnap. 10:00-17:00

utána

Havi  1 péntek délután 15:00-21:00 és szombat 9:30-18:00

Elérkezett az ideje annak, hogy a nők egymást ébresszék. Azok, akik már előre mentek a szakrális női bölcsesség önmagukban való felébresztésének és gyakorlatának útján – a Nővérek – ébreszteni és vezetni tudják azon nőtársaikat, akik:

 • most csodálkoznak rá nőiségükre
 • most szembesülnek azzal a ténnyel, hogy női egészségük alapja a méhük
 • most kezdik felfogni, hogy mekkora kincs a méhük tere
 • most kezdenek ráébredni arra, hogy nőiségük akár ajándék is lehet

De tele vannak még kétségekkel, nem tanulták és nem emlékeznek arra, hogy:

 • hogyan kapcsolódjanak méhük teréhez
 • hogyan tisztítsák, gyógyítsák az életenergiájuk forrását
 • hogyan aktiválják női erőforrásaikat
 • hogyan élhetnének női teremtő erejükkel

Mit csinál a MéhNővér?

Nőiségének szakrális megélésével tisztában van, felébresztette és él női erőforrásaival, saját életgyakorlatában tapasztalásokat szerzett annak kapcsán mit jelent a méh áldott terével kapcsolódni, milyen bölcsesség nyílik fel a méh által. S mert látta és éli méhének csodáit, kapcsolódott az örök női bölcsesség forrásával elhívást érez arra, hogy mindezt nőtársainak is megmutassa, segítse és kísérje őket szakrális nőiségük felfedezésének útján, női öntudatra ébredésükben. Szakrális női kört vezet, melynek fókuszában a méh terével való kapcsolódás, annak tisztítása, gyógyítása, aktiválása áll. Méh szertartásokat és méh rituálékat tart, mely során átadja a női beavatás kulcsait. Ismeri a női vérmisztériumokat és a női beavató utat, MéhNővérként kíséri nővérei beavatási útját, s megteremti a szakrális teret, s benne azokat a beavató megéléseket, melyek átléptetnek és felkészítenek egy nőt élete következő szakaszára, annak feladataira. A MéhNővér esszenciálisan NőiségBeAvató előljáró nővér. 

A képzés 5 képzést foglal magában, egységes rendszerben, külön oklevelekkel:

1. Női KörVezető képzés (PAPNŐ – női körök tartása-összetartása, közösség szervezés, csoportdinamika, egymás támogatás-kísérés nővérköri szinten)

2. Szertartás Vezető képzés (PAPNŐ – évkör és életszerek, átmeneti szerek, életkapu szertartások, női misztériumszertartások, első menstruáció, első szeretkezés, szakrális esküvő tartás, lélekhívás, várandósság és szüléskísérés, szakrális szülés, stb.)
3. Nőiség Gyógyító képzés (GYÓGYÍTÓ ASSZONY– nőiségtörténet, jelen élet-generációs, inkarnációs múlt gyógyítása, energetikai-érzelmi-mentális-szellemi terekben; egészséges női életmód minden szinten, kristályok, növények/eszenciák, gyógytáplálékok)
4. Méh Gyógyító képzés (GYÓGYÍTÓ ASSZONY – méh-hez és a női energiarendszerhez kapcsolódó tanítások, gyógyító eljárások, módszerek, eszközök)
5. Női Tanító / Nőiség Tanító képzés (TANÍTÓ – női életút, női életbeavatások, női vérmisztériumok, női és férfi szerepek és minőségek, női és férfi teljesség útja, női energia-rendszer, Hagyományos Szakrális Nőiség Tanító – Rima és Aranyasszony tradíció, IstenAnya hit és papnő küldetés, Grál misztériumok, a Szent Párosság Misztériuma)

A már megszerzett tudással és oklevéllel az adott témában el is indíthatod tevékenységedet! 

Legkorábban a női körvezetővel, majd a szertartásvezetővel, aztán a méh áldásokkal és méh gyógyításokkal folytatva, a nőiség gyógyításokhoz érkezve. A képzés minden összetevőjét elvégzett résztvevők a MéhNővér  oklevelet is megkapják. 

A MéhNővérek szerepe

A MéhNővérek elsődleges feladata a szakrális nőiség beavatásainak átadása és terének tartása. Ezzel olyan hiányt hivatottak pótolni, amelyet a mögöttünk álló generációk egyrészt meg sem kaptak maguk sem, másrészt nem adtak/ nem tudtak átadni. Nem álltak mögöttünk abban, hogy felkészítsenek a menstruáció lelki megélésre, nem tanították meg becsülni női testünket, nem készítettek fel az első szeretkezés sem test, sem érzelmi, s főként nem energetikai hatásaira, ahogy nem tudtak felkészíteni a várandósságra való felkészülés, a gyermek várásának testi-energetikai-lelki-spirituális teendőire sem. Nem tudtak megfelelő módon ott lenni a születésben és a szülés utáni időszakban. S talán maguk sem tudták mit kezdjenek a menopauzával a hőhullámok hormonális kezelésén túl. Tisztelet és hála a kivételeknek. Öröm, ha bármelyik ponton volt saját pozitív élményed. A többségünk életében a nőiséghez és különösen a vérségi megéléseihez szégyen, gátlások kapcsolódtak; a szükségszerű és eltűrendő fájdalomra készítettek fel és programoztak bennünket. Van tehát mit vissza-tanítani és a legtöbb esetben gyógyító megélésekben feloldani és átírni.

Mindemellett a MéhNővérek egy az emberiség történetében mindig is jelenlévő nőnevelő, nőiségbe avató, nőtársi segítő- asszonytársi támogató szerepet töltöttek be. Emlékező, tudó és a szakrális női bölcsességet élő, női erejükkel élni tudó nőkről van szó. Ott álltak a történelem során a nők mögött, mint papnők, asszonyok, bábák, javasasszonyok, táltosasszonyok, rima asszonyok és aranyasszonyok. A mai korban ébred az ő tudásuk, mert az átadó láncok már-már teljesen kihaltak, alámerültek a tudat küszöbén.

Mit sajátíthatsz el a MéhNővér képzésen?

Megtanulod, hogyan készítheted fel nővéreidet:

 • ismerjék női testüket és női energiarendszerüket
 • ismerjék női erőforrásaikat és élni tudjanak női energiáikkal
 • ismerjék, tiszteljék és éljék a nőiségükből fakadó csodákat és tudják azt értékeltetni környezetükkel is, főként a férfiakkal is
 • a szakrális nőiségük megélésére
 • a méhükkel való kapcsolat felvételére
 • méhük energetikai megtisztítására és tisztán tartására
 • méhük terét energiával feltölteni és energetizált állapotban tartani
 • a méhükben tárolt érzelmi szennyeződések oldására és kivezetésére
 • az méh érzelmi-energetikai sebeinek feltárására és gyógyítására
 • nőiségüket érintő blokkok feltárására és gyengéd oldására (pl. anya-sebek, anya-lánya kapcsolati blokkok, apa-lánya kapcsolati blokkok, női önbecsülés, önértékelésbeli, önbizalom blokkok)

Elsajátítod és begyakorlod, hogyan tarts női körökben:

 • méh meditációkat
 • méhrituálékat
 • méh felszentelő szertartásokat
 • a vérmisztériumok mentén nőiségbeavató szertartásokat csoportban és egyénileg
 • a női életút misztériumait és azok szertartásait csoportban és egyénileg

Megismered és felkészülsz az átadására:

 • vérmisztériumok a hétköznapi női életben megoldást jelentő válaszaira
 • a női életciklusokban és létfázisokban rejlő bölcsességnek
 • méhtanításoknak
 • a szakrális nőiéség méh-tér tanításainak
 • gyógyító meséknek, mítoszoknak
 • méhtisztító-gyógyító-erősítő praktikáknak
 • méh áldásnak

Neked szól ez a képzés, ha:

 • NEM KEZDŐ önismeretet járó nő vagy, hanem olyasvalaki, aki már sok belső önismereti-önfejlesztő-öngyógyító munkán van túl maga is, ebben HALADÓnak számít (ha saját élményben nem élted még meg a női körök ajándékait, a női szertartások hatását, akkor először a hétvégi NőiségBeAvató alkalmakat>>> keresd fel, hiszen fontos, hogy legyen belső, saját élményed arról, amit tanulsz tartani, vezetni, kísérni)
 • lelkesít, hogy nőtársaidat kísérheted saját nőiségük kibontakoztatásának belső és külső, megnyílvánuló útján
 • elhivatottságot érzel arra, hogy nőtársaidat a szakrális nőiségükbe visszavezesd
 • készen állsz arra, hogy minden eddiginél mélyebben merülsz el saját méhed tanításaiba, gyógyításába és aktiválásába
 • készen állsz arra a belső utazásra, ami felkészít a méhnővéri feladatokra, nőtársaid kísérésére
 • szívesen tartanál olyan női köröket, amelyek maguk is alkalmaivá válnak a nőiségbeavatások megélésére
 • személyiségedből fakadóan nyitott, empatikus vagy és segítőszándék nyílik a szívedből
 • kész vagy olvasni, tanulni és legfőképpen a gyakorolni és élni a méh tanításokat magad is
 • szeretnél elől járni, s elköteleződni nőtársaid szolgálata iránt
 • a papnői és/vagy aranyasszonyi küldetésben van elhívásod

Kifejezetten ajánlott:

 • nőket segítő szakmát végzőknek (coach, tanácsadó, terapeuta, tréner, facilitator, stb.)
 • női kör vezetőknek
 • védőnőknek
 • bölcsődei gondozónőknek
 • óvónőknek
 • tanítónőknek
 • szülésznőknek
 • dúláknak
 • papnői múltjaikat felismerő nőknek

Ki tartja a MéhNővér Képzést?

méh szentelés, méh áldásPozsgai Nikoletta / Nikol, női önmegvalósítás specialista, női személyiségfejlesztő tréner, trénerképző, kineziológus, életmód tanácsadó-és terapeuta, dúla, MéhNővér. Az AranyAsszony Iskola alapítója. 6 női önfejlesztő könyv írója. 2005 óta vezet női kört, 2006 óta tanítja a Női Erőforrás Aktiváló Mozgásformát a Női Energia Fitneszt (NEF), 2010 óta vezet kifejezetten szakrális nőiséget visszatanító programokat. Nevéhez fűződik a MéhKirálynő-SzívKirálynő-FényKirálynő oktató keretprogram kidolgozása, mellyel online és személyes formában intenzíven tanulhatnak a nők szakrális erőtereikkel kapcsolódni, női energiáik királynőjévé válni, női teremtő erejüket megélni.

“A maghari, egyiptomi, krétai, delphoi, kis ázsiai, folyamközi és indián rítusok ősi beavatásainak megismerése és átélése készített fel arra, hogy a női Méh szentélyét áldó rítusokat és a méh felszentelését magam is végezzem. Több éve tartok MéhKirálynő tanfolyamot, női műhelymunkát és méh gyógyító köröket, női erőforrás aktiváló mozgás meditációt, női energiarendszer előadásokat és mozgásformát (NEF). Legutóbb Máltán az IstenAnya ősi szigetén járva a női méh áldásának és felszentelésének ottani ősi rítusát is megismerhettem. A Születés Templomában töltött születésnapom test-szentély és méh áldása talán a legszebb a rítusok között. A születésnapi beavatás újabb szintjére hívott el küldetésemnek. Női KörVezetői és méh gyógyító tapasztalataimat átadni, nőtársaimat tanítani, hogy maguk is méhnővérekké váljanak és a nőiség beavató útján kísérhessék nővéreiket. Szellemi tradíció és tudáskincs értelmében a MéhNővér a Grál Papnője, az életmisztériumok ismerője és átadója, beavató és kísérő minőség.

Ide, ebbe a szent misztériumba és küldetésbe érkeznek a most induló MéhNővér képzés résztvevői.
Várlak Téged is, ha érzed a hívást!”
Milyen szertartásokat vezet a MéhNővér?
Szakrális nőiségről lehet és kell is beszélni, de merőben más, belsőbb és teljesebb, ha saját élménye születik a résztvevőnek. Ha nem csak hall róla, tud róla, hanem átéli azt az avatást, amit az eddigi élete során nem kapott meg, mert már nem voltak átadók szülei-nagyszülei között.
Az átélés és a beavató életélmény érkeztet egy magasabb tudatszintre, felkészít a következő életszakasz magasabb minőségű megélésére. A Méhnővér szertartásai a vérmisztériumok és életmisztériumok szertartásai. Régi hagyományoka továbbvíve, a mai nőhöz szólva a MéhNővér a nők ott áll a beavatások kapuiban és ő maga az átkísérő a következő életszakaszba, női minőségbe. Legyen az:
 • leányból nővé érés
 • első szeretkezésre felkészítés
 • az esküvőre való felkészülés és maga az esküvő, nász megélése
 • a gyermekáldás lélekhívása
 • a várandósság szakrális megélése
 • a szakrális szülés és a gyermek fogadása
 • az érkeztető szertartás, a névadó szertartás…hogy csak a legfontosabbakat emeljem ki.
A MéhNővér képzés során megtanulod, hogy melyek a vérmisztériumok, női életút misztériumai és a hozzá kötődő szertartások. S nem csak tudni fogod, hanem megélni, újra élni és másoknak megteremteni, őket kísérni nőiségük beavató útján.
A MéhNővér a Grál papnője, az Élet szentségét védő elhivatott, küldetésében élő nő.
“Én vagyok Ő, aki emlékezem és emlékeztetek az Örök Női Bölcsességre. Én vagyok Ő, aki összekötöm régi tudások asszonyait, a ma leányaival és asszonyaival. Újra szövöm az elszakadt láncot, összegyűjtöm a széthullott gyöngyöket, felfűzöm őket nővéreim és húgaim segítésére, női küldetésem örömére. Én vagyok Ő, aki kapcsolódom és összekapcsolok, gyógyulok és gyógyítok a női őserőben. Én vagyok Ő, aki ott állok az úton és minden kapuban, hogy utat mutassak, hogy átsegítselek és a kapun túl érkezve veled ünnepeljek. Én vagyok Ő, aki eljött Érted és ott van Veled. MéhNővér vagyok, az élet szentségének védelmezője, tanítója és gyógyítója. A Grál avatott asszonya vagyok.”

méh erő kör, szakrális női kör

A MéhNővér képzés tartalmáról:

 • belső tanfolyami jegyzeteket
 • a méh meditációk, méh munkák tartására felkészítő elméletet és gyakorlatot
 • a női anatómia és szakrális anatómia ismeretei
 • női energiarendszer elmélete és belső megismerése
 • a női energiafelébresztés, energia aktiválás és a női teremtő erő mibenléte, módszereinek megismerése és nőtársaid segítése ezek mentén
 • a női egészség alapelveit, fenntartásának és visszaállításának módjait, útjait
 • a női beavató út közösen megélt együtt élményét, nőiségbe avató szertartásokat a 9 hónap során
 • női körök, szakrális női kör tartásának hogyanját és gyakorlatát
 • a szertartásvezetés elméletét és gyakorlatát
 • szakrális tér teremtés és női beavató szerek tartásának hogyanját, módszereit, gyakorlatát
 • a nővériség megtapasztalását: igazi, támogató, gyógyító és kísérő szakrális nővéri jelenlétet a csoportban

Tanúsítvány – Oklevél?

A tanfolyam végén tanúsítványt és díszoklevelet is kapnak a résztvevők, munkájukat mint MéhNővérek a szakrális női programok tartása, a nőiség szakrális szertartásainak megtartása, szertartásvezetés terén, valamint egyénekkel való foglalkozásban, személyes méh-tér-gyógyító munkában tudják megkezdeni, ismereteiket és személyes tapasztalásaikat kamatoztatni.

Biztosított-e gyakorlat?

Igen, hiszen ez alapvető, fontos, és szükséges. Az elméleti és saját élményben szerzett tapasztalati tudás átadása, a nőket saját életükben, s különösen életválságaikon át kísérni tudás gyakorlást igényel. A MéhNővérek számára gyakorlati lehetőséget biztosítok. Erre több folyamatos alkalom nyílik majd, például a Grál Házban folyó MéhErő Körök munkájába való kapcsolódás, a MéhKirálynő tanfolyamk/tréningek tartásában, illetve a nőiségbeavató évközi szertartások során.

Van-e a MéhNővér képzésnek előfeltétele?

A képzés nem kezdő, hanem haladó képzés, továbbképzés azon nőtársaim számára, akik elköteleződtek nővéreik segítésében. Ismerik már a női kör adta építő, támogató élményt, vannak tapasztalataik, saját élményben megélt tapasztalataik női szertartásokon, dolgoztak már magukon saját női életútjuk beavatás  hiányain. Fontos, hogy e képzés haladó szintű képzés, amely erőbe állít, küldetésedben erősít meg. Első élmények megszerzése, női körös tapasztalások és szertartásokban való megélésekhez a NőiségbeAvató hétvégéket ajánlom, hozzá a Vörös Sátor titkai című online tanfolyamot.

A MéhNővér Képzés Időkerete:

 • A képzés időtartama: 9 hónap – önmagad újjászülésének női ideje
  • 1. alkalom: november 8-9-10. péntek 15:00-20:00, szombat-vasárnap 10:00-17:00
  • 2. alkalom: december 13-14. péntek 15:00-20:00, szombat-vasárnap 10:00-17:00
  • 3. alkalom: január 3-4. péntek-szombat
  • 4. alkalom: február  7-8. péntek-szombat
  • 5. -9. alkalmakat a képzés kezdetekor egyeztetjük.
 • A képzés személyes találkozási alkalmainak gyakorisága: havi egy péntek délután (15:00-20:00) és szombat (9:30-18:00). 
 • A személyes alkalmakat távoktató anyagok és olvasmánylista egészíti ki. 
 • A MéhNővéreknek gyakorlási lehetőséget biztosít az AranyAsszony Iskola és a Grál ház.

A MéhNővér képzés helyszíne:

Grál Ház, Budapest, 1073. Erzsébet krt. 58. I.em. ÉS Budakeszi, Erkel utca. Élet Ház, alkalmanként külső helyszínek a természetben. Ottalvás vidékieknek-külföldről érkezőknek lehetséges!

A képzés részvételi díja:

 • 40 000Ft/ hónap havi képzés díj, amely tartalmazza:
  • a havi két SZEMÉLYES találkozási napot (elmélet + saját élményt adó megélés + felkészülés az átadásra, csoportvezetésre)
  • a TÁVOKTATÓ anyagokat:
  • a személyes napok során készült hangfelvételeket az otthoni gyakorláshoz
  • gyakorlási lehetőségeket a MéhNővéri teendőkben, szertartásvezetésben, méh áldások adásában és méh gyógyításokban
 • ENERGIACSERE LEHETŐSÉGE:  a pénzbeli díjfizetésen kívül másmilyen energiacsere megoldást is el szoktam fogadni. A saját munkád (időd, energiád, szakértelmed), általad megtermelt zöldség-gyümölcs, méz, stb. Ha ezzel a megoldással tudsz jönni, írj a gralhaz kukac gmail.com címünkre egy motivációs levelet és fogalmazd meg benne, hogy milyen energiacserére gondoltál.
 • A képzés végét beadandó házi dolgozat, illetve szóbeli és gyakorlati vizsga zárja. A vizsga díja a képzési díjon felül: 20 000Ft.

JELENTKEZÉS:

Ha szeretnél csatlakozni a MéhNővérek közé:

 1. jelentkezéshez töltsd ki az alábbi űrlapot
 2. a helyed biztosítása végett a visszaigazoló levélben megadottak szerint utald át a képzés előlegét.
 3. ha nem ismerjük még egymást, személyes találkozást kérek a képzés megkezdése előtt.

Keresztnév:*
Vezetéknév:*
E-mail cím:*
Hol hallottál rólunk, avagy hol találkoztál velünk?:*
Miért szeretnél Méhnővér lenni?:*
Milyen háttértudással rendelkezel?:* Méh Erő Köröket végeztem
Olvastam a Méh Erő Ébresztő könyvet
Méhkirálynő online tanfolyamot végeztem
Dúla /szülésznő /védőnő / pre vagy perinatális tanácsadó
Segítő hivatásban szereztem képesítést (természetgyógyász, pszichológus, coach, kineziológus, stb)
Egyéb szerinted releváns képesítés, tudásA képzés megkezdése ELŐTT AJÁNLOTT ALAPOZÁSKÉNT, a FELVÉTELBEN ELŐNYT JELENT:

Ajánlott belső felkészülésedhez a Női Teljesség útjának ismerete, belső női önismereti utad áttekintésével. Hiszen mások számára készülsz hiteles segítővé válni. Ezen tanfolyamok és tudásanyagok elméleti hátteret is adnak a Méhnővér képzéshez. Így a képzés közben a gyakorlatra tudsz majd koncentrálni (női körvezetés tanulás, szertartás vezetés, méh áldás és méh gyógyítás vezetés)

About Nikoletta

Pozsgai Nikoletta Katalin, női önmegvalósítás specialista. Karrier-és életvezetési tanácsadóként, kineziológusként segítem elsősorban azokat a nőket, akik számára fontos a személyes önkiteljesedésük, a női értékek és a női lét csodáinak tudatosítása. Hivatásom célja, hogy a nők saját, generációs és kollektív mintázataik fájdalmait átalakítsák, a hitükbe és a szív bölcsességébe visszatérve a nőiségük virágát kibontva harmóniát hozhassanak a világba.