Az élet három kapuján át születtünk újjá

Különleges hét, fantasztikus csoportok, újjászületés és örömtenger:)

Röviden én így foglalnám össze a hetet. Kicsit hosszabban:

November 9-én este, a föld szívéhez közelebb egy barlangban jöttünk össze és éltük meg az alászállás és újjászületés gyönyörű utazását. 14 fős szívében és lelkében bátor csapat jött össze azért, hogy szembenézzen a félelmeivel, a sötétséggel és elinduljon a belső világának kihívásokat rejtő, mégis felemelő felfedező útján. “Legyen, aminek lennie kell” volt látható az arcokon érkezéskor. A bevezető előadás és Idris drámai alászállás mítosza közben el-elfelejtkeztek magukról a résztvevők, legalábbis a félelmeikről és arról, hogy vajon mi vár még rájuk. Majd a barlangban a félhomályos első teremben megtanulhatták az ún. integrációs légzéstechnikát, mely a test-lélek-szellem azonnali összerendeződését hozza és hozta a visszajelzések alapján a későbbi nehezebb, kihívásokkal teli gyakorlatok közepette.

A félelmekkel-szégyenekkel való megküzdés gyakorlatában Simon Szilvi sámándobjával adta alánk a tüzet, hogy az elnyomott düh és tehetetlenség-érzetek aktivizálódjanak és ki tudjunk állni önmagunkért. A sötét folyosós félelem-leküzdés gyakorlat igazán jól sikerült és öröm volt látni a megérkező arcokat, hallani a gyorsan dobogó szíveket, magamhoz ölelve megnyugtatni  egy-egy remegő testet. Az alászállás gyakorlata filmbe illó képeket hagyott meg bennem, a barlang legmélyebben fekvő részéhez vezető lépcsőfokok egy-egy elengedést, leérve egyfajta megbékélést hoztak. A tükör gyakorlat sokaknak komoly erőpróba volt, de láttam a megcsillanó könnycseppeket, az elfogadást és néhol már az elfogadó öröm is megjelent. A halál gyakorlatban eljött a végső feloldódás, a csend és az elmúlás megtapasztalása. A halál utáni lebegésben felsejlettek az első új-élet szálak, irányok és szándékok, melyet aztán megerősítettünk a felemelkedés gyakorlattal és a valódi megszületés gyakorlatával. Végül bezárult a múlt vaskapuja és az első lépéseket tettük meg az újjá teremtett életünkben. Kacaj, ugrás, nevetés, felszabadultság, hála és öröm… ezek lettek az este utolsó záró érzései.

Fáradtan, de szívemben elégedetten és örömmel tértem haza. Rengeteg munkám és néha úgy éreztem emberfeletti erőfeszítés kellett ahhoz, hogy minden valóban a helyén legyen az este során. De maximálisan megérte! Az este képeit, arcait, sóhajtásait, remegéseit,mosolyait és öleléseit magamban hordozom a barlangban lelt kincseimmel együtt.:)

November 10-én könnyedebb, lebegősebb napunk volt, híven a tér kapujához, ellenben november 11-én impulzív, leginkább hullámvasúthoz hasonlító, tréning szempontból pedig nagyon eredményes estét zártunk. A Pozitív Énkép Fejlesztés kifejezetten jól sikerült! Igyekeztem minden oldalról körüljárni a témát és plusz önfejlesztő lehetőségeket bemutatni, amelyeket nélkülem, vagy külön tréningrészvétel nélkül is tudnak a résztvevők a hétköznapjaikban alkalmazni.:)

Köszönöm mindenkinek, akivel együtt élhettem meg a hármas kapu csodálatos minőségét!

About Nikoletta

Pozsgai Nikoletta Katalin, női önmegvalósítás specialista. Karrier-és életvezetési tanácsadóként, kineziológusként segítem elsősorban azokat a nőket, akik számára fontos a személyes önkiteljesedésük, a női értékek és a női lét csodáinak tudatosítása. Hivatásom célja, hogy a nők saját, generációs és kollektív mintázataik fájdalmait átalakítsák, a hitükbe és a szív bölcsességébe visszatérve a nőiségük virágát kibontva harmóniát hozhassanak a világba.