Személyiség -és Lélek Integrációs előadás: avagy a letört és letapadt énrészeink magunkba emelése

Augusztus 22-én a Pénz /BőségBlokkok Konstelláció Állítás és Oldás után még várt rám egy program, amin a Személyiség -és Lélek Integráció folyamatáról és módszereiről akartam beszélni, azaz arról, hogyan lehetséges a letört és letapadt én-részeinket felismerni és újra magunkba emelni. Számomra fontos erről a témáról és főleg a lehetőségeinkről beszélni. Fontos tudni és tudatni, hogy nem kell vergődjünk a korábbi történések és az akkor levont többször téves következtetéseink hálójában.

Egy személyiség bőrébe bújtunk

Az előadást rendhagyó formában tartottam, azaz igyekeztem definíciók és hosszas elmei fejtegetések helyett “élővé varázsolni” mindazt, ami bennünk, mint személyiségben lakozik. Az egyes szerepszemélyiségeinket, a köztük lévő kapcsolatot és konfliktushelyzeteket a résztvevők segítségével mutattam be. Az egyes jelen életünkben, a családi történetünkben, illetve az inkarnációkban történt előzményeket, letapadásokat és töréseket újabb szereplők bevonásával mutattam meg, mígnem szintem mindannyian ugyanazon személyiség belső szereplőivé váltunk.

Az életút vándorútja

Mindezek után egy fantasztikus úton vettünk részt, melyen végig kísértem az egész csoportot egy közös vándorúton, melyen szó szerint bejártuk az eddig játszott személyiség életútját, egyes részeinek leszakadásait és letapadásait megtaláltuk majd a visszafelé úton sorra magunkba emeltük őket.

A személyiség -és lélek integrációs folyamat “eljátszása” közben számos jó kérdés fogalmazódott meg a résztvevők között, melyeket igyekeztem megválaszolni. A megosztó körben további kérdéseket válaszoltam meg és örültem, hogy ezek felvetődtek. Minden kérdésfelvetéssel én is gazdagabb leszek, különösen, ha olyan kérdést kapok, ami dolgozik bennem is és akkor ott áll össze a kép.

Az egyik kérdés például arra irányult, hogy mi a különbség az EGYSÉG és a HARMÓNIA között. Szerintem az, hogy a harmóniát el kell érni, azért tenni kell, ahhoz össze kell rendezzünk valamit ami kiesett a harmóniából. A diszharmóniából, a kiesettségből, szétesettségből találunk vissza egy állapotba, ami az összerendezettségről és békéről szól. Az egység ehhez képest maga a VANság tiszta létállapota, volt-van és lesz. Soha sem szűnik meg létezni, csak mi felejtjük el, hogy meg van bennünk. De ettől nem szűnik meg létezni. Épp így a betegséget én az egységből való kiesettségként látom, azaz olyan állapotként, amikor nem vagyok tudatában az egységnek. Ha azt gondolom, hogy ki vagyok rekesztve, hogy szükségben élek, hogy igyekeznek kell a tökéletesedés felé, mert önmagamban nem vagyok tökéletes, kerek és egész. Én azt gondolom, hogy kerek és egész vagyok, ha megbetegszem, akkor a tudatosságom kibillent ebből a tudatból, ezt a testem lejelzi és a tünetek nyelvén kommunikálja velem. De mindeközben a lényegi részem nem csorbult, nem változott, nem esett ki az egység állapotából. Ilyen értelemben számomra a harmónia és a harmonizál az utat jelenti az egységbe. Önmagunk visszavezetése az egységtudatosságunkba.

A hogyanokról…

A letapadt és leszakadt részeink feltárására különösen alkalmas módszer a Személyiség Integrációs Tréning és Terápia módszere, mely egyik alappillére a Rekonstrukciós Kineziológia. A rekonstrukció maga is azt jelenti, hogy valamit újra össze rakni, összerendezni. A folyamat pedig nem más mint a testet-lelket-szellemet újra összerendezni, hogy ne legyenek egymáshoz képest el, illetve szétcsúszásban. A SzInT egyéni és csoportos formában is elérhető, a Rekonstrukciós Kineziológia pedig egyéni kezelésként kérhető.

Következő Személyiség Integrációs Tréning: szeptember 12. vasárnap!

Az estét egy valódi “énrész összegyűjtő” mini vizualizációs és légzőgyakorlattal zártuk, kézen fogva egy kört alkotva. Gyönyörű volt látni az utat, amit így a csupán az elmének szóló előadás helyett “élő-adássá” változott és testi-lelki megélést adott az este!

Örülök, hogy mertem kilépni ebben a témában is a szokásos keretek közül:))) és köszönöm mindazoknak, akik jelen voltak, hogy partnerek voltak ezen a különleges belső utazáson.

About Nikoletta

Pozsgai Nikoletta Katalin, női önmegvalósítás specialista. Karrier-és életvezetési tanácsadóként, kineziológusként segítem elsősorban azokat a nőket, akik számára fontos a személyes önkiteljesedésük, a női értékek és a női lét csodáinak tudatosítása. Hivatásom célja, hogy a nők saját, generációs és kollektív mintázataik fájdalmait átalakítsák, a hitükbe és a szív bölcsességébe visszatérve a nőiségük virágát kibontva harmóniát hozhassanak a világba.